Current View
Citation link:
Title:
Интерактивни модели на промоционалните микросайтове в Интернет рекламата : Автореферат / Росица Вичева ; Науч. ръководител Теодора Петрова.; Interactive models of promotional microsites in the Internet advertising Rossitsa Stefanova Vicheva
 
Creator:
Вичева, Росица Стефанова; Viceva, Rosica Stefanova; Петрова, Теодора Радоева науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на науч. ръководител е Теодора Радоева Петрова-Иванова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Семиотика на рекламата) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция" 2017; Библиогр. с. 37-38; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Интернет приложение в рекламата.; Реклама.; Маркетинг.
 
*** *** ***
 
001:
001140055
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вичева, Росица Стефанова
 
245:
Интерактивни модели на промоционалните микросайтове в Интернет рекламата :| Автореферат /| Росица Вичева ; Науч. ръководител Теодора Петрова.
 
246:
Interactive models of promotional microsites in the Internet advertising| Rossitsa Stefanova Vicheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 854.5 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
38 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на науч. ръководител е Теодора Радоева Петрова-Иванова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Семиотика на рекламата)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"| 2017
 
504:
Библиогр. с. 37-38
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Интернет| приложение| в рекламата.| Реклама.| Маркетинг.
 
700:
Viceva, Rosica Stefanova| Петрова, Теодора Радоева| науч. ръководител