Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров говори на събрание на стачкуващи работници на новостроящата се железопътна линия Трявна – Борущица.
 
Created:
1910
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160122
 
IsFormatOf:
Г ІІ 1509
 
Subject:
политик; стачка; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov