Citation link:
Abstract:
Ученици от Механо-техническото училище в София на излет по случай 1.05.1931 г.
 
Created:
1.05.1931
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400045
 
IsFormatOf:
№ 1383
 
Subject:
ученик; свободно време; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOleisure