Abstract:
Дагоберт Енглендeр (1848-1925). Капитан на параход „Радецки”, с който четата на Христо Ботев минава р. Дунав.
 
Created:
1876
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Институт за исторически изследвания
 
Identifier:
F13976544760109
 
IsFormatOf:
ІІ 1
 
Subject:
въстание; освободително движение; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople