Citation link:
 • Нашъ пріятель : Книга за ученье въ училищата и въ кѫщи
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • 1. Какъ проводили Иванча въ училището
   • [с. 5]
  • 2. Праздницытѣ Богородица
   • [с.] 6
  • 3. Училище (Писмо пише ученикъ до брата си)
   • [с.] 7
  • 4. Книга
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • 5. Плоча за писаніе
   • [с.] 10
  • 6. Мастилница
   • [с.] 11
  • 7. Овца
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • 8. Калцункытѣ ми
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • 9. Конь
   • [с.] 16
  • 10. Кожитѣ на животнытѣ
   • [с.] 17
  • 11. Котка
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • 12. Ссѫдове
   • [с.] 20
  • 13. Мышкы и пълхове
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • 14. Сѫсель
   • [с.] 23
   • [с.] 24
  • 15. Кѫща не е играчка
   • [с.] 25
  • 16. Пиши-попадійка (Писмо до учителя отъ бывшій неговъ ученикъ)
   • [с.] 26
   • [с.] 27
  • 17. Крава и волъ
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • 18. Какъ мѣрили дѣцата раклата
   • [с.] 30
  • 19. Куче
   • [с.] 31
  • 20. Пѣсъкъ и Глина
   • [с.] 32
   • [с.] 33
  • 21. Крава и овца (Сравненіе)
   • [с.] 34
  • 22. Свиня
   • [с.] 35
   • [с.] 36
  • 23. Мухы
   • [с.] 37
   • [с.] 38
  • 24. Кокошка
   • [с.] 39
   • [с.] 40
  • 25. Варовитъ камькъ (азвесть)
   • [с.] 41
  • 26. Отъ що е топло вънъ и въ стаята
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • 27. Огънь
   • [с.] 45
   • [с.] 46
  • 28. Стъкло
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • 29. Кокошето ейце
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • 30. Домашны гѫскы и патицы
   • [с.] 51
   • [с.] 52
  • 31. Млѣко
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
  • 32. Змія
   • [с.] 56
  • 34 [33]. Скумбрія
   • [с.] 57
   • [с.] 58
  • 35 [34]. Захарь
   • [с.] 59
   • [с.] 60
  • 36 [35]. Месо
   • [с.] 61
   • [с.] 62
  • 37 [36]. Вода
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • 38 [37]. Рождество христово
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • 39 [38]. Нова година
   • [с.] 67
   • [с.] 68
  • 40 [39]. Бобръ
   • [с.] 69
   • [с.] 70
  • 41 [40]. Бълха
   • [с.] 71
   • [с.] 72
  • 42 [41]. Млѣко и вода (Сравненіе)
   • [с.] 73
   • [с.] 74
  • 43 [42]. Краста
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
  • 44 [43]. Сапунь
   • [с.] 78
   • [с.] 79
  • 45 [44]. Въшка
   • [с.] 80
   • [с.] 81
  • 46 [45]. Растителны масла
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
  • 47 [46]. Крьщеніе Господне
   • [с.] 85
   • [с.] 86
  • 48 [47]. Щука
   • [с.] 87
   • [с.] 88
  • 49 [48]. Салхана
   • [с.] 89
   • [с.] 90
  • 50 [49]. Соль
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
  • 51 [50]. Врана и сврака
   • [с.] 94
   • [с.] 95
  • 52 [51]. Злато и сребро
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
  • 53 [52]. Вълкъ
   • [с.] 99
   • [с.] 100
  • 54 [53]. Зима
   • [с.] 101
   • [с.] 102
  • 55 [54]. Зимный сънь на животнытѣ
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
  • 56 [55]. Мечка
   • [с.] 106
   • [с.] 107
  • 57 [56]. Защо и какъ търгуватъ хората
   • [с.] 108
   • [с.] 109
  • 58 [57]. Сѣверный елень
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
  • 59 [58]. Камила
   • [с.] 113
   • [с.] 114
  • 60 [59]. Лѣсица
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
  • 61 [60]. Желѣзо
   • [с.] 118
   • [с.] 119
  • 62 [61]. Дьрвеница
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
  • 63 [62]. Какъ и кѫдѣ хвьркатъ птичетата
   • [с.] 123
   • [с.] 124
  • 64 [63]. Скорецъ
   • [с.] 125
   • [с.] 126
  • 65 [64]. Злато и желѣзо (Сравненіе)
   • [с.] 127
   • [с.] 128
  • 66 [65]. Какъ расте растеніето
   • [с.] 129
   • [с.] 130
   • [с.] 131
  • 67 [66]. Жаба
   • [с.] 132
   • [с.] 133
   • [с.] 134
  • 68 [67]. Охлювъ
   • [с.] 135
   • [с.] 136
  • 69 [68]. Осорлица. пилякъ
   • [с.] 137
   • [с.] 138
  • 70 [69]. Прилѣпъ
   • [с.] 139
   • [с.] 140
  • 71 [70]. Піевица
   • [с.] 141
   • [с.] 142
   • [с.] 143
  • 72 [71]. Къртъ и ежь
   • [с.] 144
   • [с.] 145
  • 73 [72]. Превращеніето на насѣкомытѣ
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
  • 74 [73]. Мравя
   • [с.] 149
   • [с.] 150
   • [с.] 151
  • 75 [74]. Бухалъ
   • [с.] 152
   • [с.] 153
  • 76 [75]. Кукувица
   • [с.] 154
   • [с.] 155
  • 77 [76]. Пчела
   • [с.] 156
   • [с.] 157
  • 78 [77]. Врьбница
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • [с.] 160
  • 79 [78]. Слонъ
   • [с.] 161
   • [с.] 162
  • 80 [79]. Кытъ
   • [с.] 163
   • [с.] 164
  • 81 [80]. Буба
   • [с.] 165
   • [с.] 166
  • 82 [81]. Великый Четвьртъкъ
   • [с.] 167
   • [с.] 168
  • 83 [82]. Распетъ Петъкъ
   • [с.] 169
   • [с.] 170
   • [с.] 171
  • 84 [83]. Свѣтлото Въскрьсеніе
   • [с.] 172
   • [с.] 173
  • 85 [84]. Обработваніето на нивата и сѣидба
   • [с.] 174
   • [с.] 175
  • 86 [85]. Человѣкъ
   • [с.] 176
   • [с.] 177
   • [с.] 178
  • 87 [86]. Косидба и жетва
   • [с.] 179
   • [с.] 180
  • 88 [87]. Щурцы или Скакалцы
   • [с.] 181
   • [с.] 182
   • [с.] 183
  • Бесѣда І
   • [с. 184]
  • Бесѣда ІІ
   • [с.] 185
  • Бесѣда ІІІ
   • [с.] 186
   • [с.] 187
   • [с. 188]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]