Citation link:
 • Българска смѣтница
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с. III]
  • Уводъ въ смѣтница-та
   • [с. 1]
   • За изговаряніе-то и написваніе-то на числа-та
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • За различны-тѣ промѣненія на количества-та
    • [с.] 11
    • [с.] 12
  • Глава пьрва. За промѣненіа-та на цѣли-тѣ именованни и неименовани числа
   • Събираніе
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Изятіе
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Множеніе
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Дѣленіе
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
  • Глава втора. За различни-тѣ промѣненія на дроби-тѣ
   • [с. 78]
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • За общи-тѣ свойства на дробенія-та
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
   • За съкращеніе-то на дробнія-та
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • За превожданье-то на дробенія-та отъ смѣсени въ чисти
    • [с.] 95
   • За превожданіе-то на дробенія-та разноименни въ равноименни
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • Зъ Събраніе-то на дроби-тѣ
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
   • Зъ Изятіе-то на дроби-тѣ
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • За Множеніе-то на дроби-тѣ
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
   • За Дѣленіе-то на дроби-тѣ
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
  • Глава третя. За различни-тѣ промѣненія на десетични-тѣ дробенія
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с.] 127
   • [с.] 128
   • [с.] 129
   • За общи-тѣ свойства на десетични-тѣ дроби
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • За превождані-то на проститѣ дробенія въ десетични
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
   • За превождані-то на десетични-тѣ дробенія
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
   • За събираніе-то на десетични-тѣ неименовани дробенія
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
   • За изятіе-то на десетични-тѣ
    • [с.] 145
    • [с.] 146
   • За множеніе-то на десет. дробенія
    • [с.] 147
   • За дѣленіе-то на десетични-тѣ дробенія
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
  • Глава четвьрта. За различни-тѣ промѣненія на смѣсени-тѣ числа
   • [с.] 152
   • Образецъ на монеты-тѣ въ главнитѣ царства
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
   • Образецъ за мѣрки-тѣ на най-главни-тѣ держави Европейски
    • [с.] 156
    • [с.] 157
   • За превожданіе-то на цѣли-тѣ числа отъ едно наименованіе въ друго
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
   • За събираніе-то на смѣсени-тѣ числа
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
   • За изятіе-то на смѣсени-тѣ числа
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
   • За множеніе-то на смѣсени-тѣ числа
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
   • За дѣленіе-то на смѣсени-тѣ числа
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
   • За взаимно-то отношеіе на количества-та
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
   • За соразмѣрность-тѫ
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
  • Глава пета. За соразмѣрность-та равноименна, проста и сложна (или за правило-то тройно просто и сложно)
   • [с.] 185
   • [с.] 186
   • [с.] 187
   • [с.] 188
   • [с.] 189
   • [с.] 190
   • [с.] 191
   • [с.] 192
   • [с.] 193
   • [с.] 194
   • [с.] 195
   • [с.] 196
   • [с.] 197
   • [с.] 198
   • [с.] 199
   • [с.] 200
   • [с.] 201
   • [с.] 202
   • [с.] 203
   • [с.] 204
  • Глава шеста. За правило-то на лихви-тѣ
   • [с.] 205
   • [с.] 206
   • [с.] 207
   • [с.] 208
   • [с.] 209
   • [с.] 210
   • [с.] 211
   • [с.] 212
   • [с.] 213
   • [с.] 214
   • [с.] 215
   • За правило-то и отъ лихви-тѣ лихва
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
  • Глава седма. За правило-то на съдружество-то
   • [с.] 224
   • [с.] 225
   • [с.] 226
   • [с.] 227
   • [с.] 228
  • Глава осма. За разноименна-та соразмѣрность (или верижно-то правило)
   • [с.] 229
   • [с.] 230
   • [с.] 231
   • [с.] 232
   • [с.] 233
   • [с.] 234
   • [с.] 235
   • [с.] 236
   • [с.] 237
   • [с.] 238
   • [с.] 239
   • [с.] 240
   • [с.] 241
  • Глава десета [девета]. За достоинства-та и корени-тѣ на числа-та въобще
   • [с.] 242
   • [с.] 243
   • [с.] 244
   • [с.] 245
   • [с.] 246
   • [с.] 247
   • [с.] 248
   • [с.] 249
   • За изважданіе-то на кубически-тѣ корени
    • [с.] 250
    • [с.] 251
    • [с.] 252
    • [с.] 253
    • [с.] 254
  • Глава единадесета [десета]. За постепенности-тѣ на числа-та
   • Введеніе
    • [с.] 255
    • [с.] 256
   • Членъ пьрвый. За свойства-та на ариѳметическа-та постепенность
    • [с.] 257
    • [с.] 258
    • [с.] 259
    • [с.] 260
    • [с.] 261
    • [с.] 262
    • [с.] 263
    • [с.] 264
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • [с.] 267
    • [с.] 268
    • [с.] 269
    • [с.] 270
    • [с.] 271
    • [с.] 272
   • За свойства-та на Геометрическа-та постепенность
    • [с.] 273
    • [с.] 274
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
    • [с.] 278
    • [с.] 279
    • [с.] 280
    • [с.] 281
    • [с.] 282
    • [с.] 283
    • [с. 284]
  • Г. Г. Пренумеранти
   • [с. 285]
   • [с.] 286
   • [с.] 287
   • [с.] 288
   • [с.] 289
   • [с.] 290
   • [с.] 291
   • [с. 292]
  • Погрѣшки
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с. IV]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]