Current View
Citation link:
Title:
Социолингвистични аспекти на банатския говор : Автореферат / Илияна Гегова ; Науч. ръководител Ангел Ангелов ; Рец. Елена Тодорова Каневска-Николова, Йовка Великова Тишева.; Sociolinguistic aspects of Banat bulgarian speech Iliyana Stoeva Gegova
 
Creator:
Гегова, Илияна Стоева; Gegova, Ilijana Stoeva; Ангелов, Ангел Георгиев филолог науч. ръководител; Каневска-Николова, Елена Тодорова рец.; Тишева, Йовка Великова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1. Филология, науч. спец. Бълг. ез. (Социолингвистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по бълг. език 2019; Библиогр. с. 41-42; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Български език социолингвистика. Банат
 
*** *** ***
 
001:
001177386
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гегова, Илияна Стоева
 
245:
Социолингвистични аспекти на банатския говор :| Автореферат /| Илияна Гегова ; Науч. ръководител Ангел Ангелов ; Рец. Елена Тодорова Каневска-Николова, Йовка Великова Тишева.
 
246:
Sociolinguistic aspects of Banat bulgarian speech| Iliyana Stoeva Gegova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.053 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
42 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1. Филология, науч. спец. Бълг. ез. (Социолингвистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по бълг. език| 2019
 
504:
Библиогр. с. 41-42
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Български език| социолингвистика.| Банат
 
700:
Gegova, Ilijana Stoeva| Ангелов, Ангел Георгиев| филолог| науч. ръководител| Каневска-Николова, Елена Тодорова| рец.| Тишева, Йовка Великова| рец.