Current View
Citation link:
Title:
Риск комуникация за намаляване на опасността от индустриални кризи с екологични и здравни последици : Комуникация при атомните електроцентрали и газодобивната индустрия Автореферат / Петър Пламенов Кърджилов ; Науч. ръководител Чавдар Христов.
 
Creator:
Кърджилов, Петър Пламенов; Христов, Чавдар Асенов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Комуникация при криза - Ефективно управление) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Комуникация.; Стопански кризи екологични проблеми управление и организация връзки с обществеността.; Ядрена енергетика екологични проблеми връзки с обществеността.; Газове, природни - добиване и преработка екологични проблеми връзки с обществеността.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кърджилов, Петър Пламенов
 
245:
Риск комуникация за намаляване на опасността от индустриални кризи с екологични и здравни последици :| Комуникация при атомните електроцентрали и газодобивната индустрия| Автореферат /| Петър Пламенов Кърджилов ; Науч. ръководител Чавдар Христов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 769 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
34 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Комуникация при криза - Ефективно управление)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Комуникация.| Стопански кризи| екологични проблеми| управление и организация| връзки с обществеността.| Ядрена енергетика| екологични проблеми| връзки с обществеността.| Газове, природни - добиване и преработка| екологични проблеми| връзки с обществеността.
 
700:
Христов, Чавдар Асенов| науч. ръководител