Abstract:
Георги Свраков (вторият от ляво надясно, прав) със съученици от последния гимназиален клас във Варна.
 
Created:
1920
 
Spatial:
Варна, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670845
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 2363, оп. 2, а.е. 11.
 
Subject:
ученик; излет; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople