Citation link:
  • Емилия Галоти : Трагедия в 5 действия /Лесинг ; Прев. от нем. Ив. Сакъзов.
    • Заглавна страница