Citation link:
 • БՃкварь болгарскїй : За началны-те ѹчилища
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Азбука]
  • Граждански бՃкви
  • Въ древно то болгарско писанїе сѧ ѹпотревлѧвали и слѣдՃющи-те бՃкви
  • Гласни бՃкви
   • [с. 3]
  • Двоегласни [бՃкви]
  • Согласни [бՃкви]
  • [Срички]
   • [с.] 4
  • Рѣчи единосложни
  • Рѣчи двоесложни
   • [с.] 5
  • Рѣчи троесложни
  • Рѣчи четверосложни
  • Рѣчи пѧтосложни
   • [с.] 6
  • Рѣчи шестосложни
  • Рѣчи седмосложни
  • Рѣчи ѻсмосложни
   • [с.] 7
  • Рѣчи девѧтосложни
  • Израженїѧ за сложенїе
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • Разни гласове на животны-те
   • [с.] 10
  • Басни Есопови
   • Ракъ и Майка
   • Жена и Кокошка
    • [с.] 11
   • Жаба и Орелъ
   • Мохи
    • [с.] 12
   • Магаре и Левска кожа
   • Кокошка и Пѣтелъ
    • [с.] 13
   • Попъ и Волкъ
    • [с.] 14
  • Отъ естественна-та исторіѧ
   • Конь
   • Магаре
    • [с.] 15
   • Овца
    • [с.] 16
   • Козелъ
   • Свинѧ
    • [с.] 17
   • Волъ
    • [с.] 18
  • НравоՃчителни ПоՃченїѧ
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • Повѣсти
   • Сиромашко дѣте кое то сѧ ѹчи книга
    • [с.] 23
   • Ѧковъ Амїотъ
    • [с.] 24
   • Малый ложовникъ
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Малаѧ Леонора
    • [с.] 27
    • [с.] 28
  • [Молитви и Символ на вярата]
   • [Молитва към Светия Дух]
   • [Молитва към Пресвета Троица]
   • [Господнята молитва]
    • [с. 29]
   • Сѵ̈мволъ на православна-та вѣра
    • [с.] 30
   • Молитва Богоматери
   • Молитва пр[ѣ]дъ да сѣдниме да пладнՃваме
   • Слѣдъ пладнՃванїе-то
    • [с.] 31
   • Молитва предъ да сѣдниме да вечерѧме
   • Слѣдъ вечерѧнїе-то
    • [с.] 32
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]