Citation link:
Abstract:
Генерал Едуард Иванович Тотлебен и Реуф паша.
 
Created:
19.02.1878
 
Spatial:
Сан Стефано
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Институт за исторически изследвания
 
Identifier:
F13976544760449
 
IsFormatOf:
ІІІ 173
 
Subject:
Руско-турска война; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar