Current View
Citation link:
Title:
Интерактивна образователна мултимедия в обучението по устна реч на деца със слухов дефицит : Автореферат / Благовесна Стоянова Йовкова ; Науч. ръководител Румяна Пейчева-Форсайт.
 
Creator:
Йовкова, Благовесна Стоянова; Пейчева-Форсайт, Румяна Веселинова науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление "Педагогика" / СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика" 2001; Съдържа и Публ. по темата на дис. труд; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016]
 
Subject:
Глухота - при децата образование и просвета.; Говор - при децата.; Мултимедии.
 
*** *** ***
 
001:
000659951
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Йовкова, Благовесна Стоянова
 
245:
Интерактивна образователна мултимедия в обучението по устна реч на деца със слухов дефицит :| Автореферат /| Благовесна Стоянова Йовкова ; Науч. ръководител Румяна Пейчева-Форсайт.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1 MB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
44 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление "Педагогика" /| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика"| 2001
 
505:
Съдържа и Публ. по темата на дис. труд
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016]
 
650:
Глухота - при децата| образование и просвета.| Говор - при децата.| Мултимедии.
 
700:
Пейчева-Форсайт, Румяна Веселинова| науч. ръководител