Citation link:
 • Берлинский договоръ и негова-та основа: Св. Стефанский прелиминаренъ договоръ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Предeн форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Берлинский договоръ
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • Членъ 1-й
   • Членъ 2-й
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Членъ 3-й
   • Членъ 4-й
   • Членъ 5-й
    • [с.] 13
   • Членъ 6-й
    • [с.] 14
   • Членъ 7-й
   • Членъ 8-й
    • [с.] 15
   • Членъ 9-й
   • Членъ 10-й
    • [с.] 16
   • Членъ 11-й
    • [с.] 17
   • Членъ 12-й
   • Членъ 13-й
    • [с.] 18
   • Членъ 14-й
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • Членъ 15-й
    • [с.] 21
   • Членъ 16-й
    • [с.] 22
   • Членъ 17-й
   • Членъ 18-й
   • Членъ 19-й
    • [с.] 23
   • Членъ 20-й
   • Членъ 21-й
   • Членъ 22-й
    • [с.] 24
   • Членъ 23-й
    • [с.] 25
   • Членъ 24-й
   • Членъ 25-й
    • [с.] 26
   • Членъ 26-й
   • Членъ 27-й
    • [с.] 27
   • Членъ 28-й
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Членъ 29-й
    • [с.] 30
   • Членъ 30-й
    • [с.] 31
   • Членъ 31-й
    • [с.] 32
   • Членъ 32-й
   • Членъ 33-й
   • Членъ 34-й
    • [с.] 33
   • Членъ 35-й
   • Членъ 36-й
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Членъ 37-й
    • [с.] 36
   • Членъ 38-й
   • Членъ 39-й
    • [с.] 37
   • Членъ 40-й
   • Членъ 41-й
    • [с.] 38
   • Членъ 42-й
   • Членъ 43-й
   • Членъ 44-й
    • [с.] 39
   • Членъ 45-й
   • Членъ 46-й
    • [с.] 40
   • Членъ 47-й
   • Членъ 48-й
   • Членъ 49-й
   • Членъ 50-й
    • [с.] 41
   • Членъ 51-й
   • Членъ 52-й
    • [с.] 42
   • Членъ 53-й
   • Членъ 54-й
   • Членъ 55-й
    • [с.] 43
   • Членъ 56-й
   • Членъ 57-й
   • Членъ 58-й
    • [с.] 44
   • Членъ 59-й
    • [с.] 45
   • Членъ 60-й
   • Членъ 61-й
   • Членъ 62-й
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Членъ 63-й
   • Членъ 64-й
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с. 50]
  • Св. Стафанский прелиминаренъ договоръ
   • [с. 51]
   • [с. 52]
   • [с. 53]
   • Членъ 1-й
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • Членъ 2-й
    • [с.] 56
   • Членъ 3-й
    • [с.] 57
    • [с.] 58
   • Членъ 4-й
    • [с.] 59
   • Членъ 5-й
   • Членъ 6-й
    • [с.] 60
    • [с.] 61
   • Членъ 7-й
    • [с.] 62
   • Членъ 8-й
    • [с.] 63
   • Членъ 9-й
    • [с.] 64
   • Членъ 10-й
    • [с.] 65
   • Членъ 11-й
    • [с.] 66
   • Членъ 12-й
   • Членъ 13-й
   • Членъ 14-й
    • [с.] 67
   • Членъ 15-й
    • [с.] 68
   • Членъ 16-й
   • Членъ 17-й
   • Членъ 18-й
    • [с.] 69
   • Членъ 19-й
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Членъ 20-й
   • Членъ 21-й
    • [с.] 73
   • Членъ 22-й
   • Членъ 23-й
    • [с.] 74
   • Членъ 24-й
   • Членъ 25-й
    • [с.] 75
   • Членъ 26-й
    • [с.] 76
   • Членъ 27-й
   • Членъ 28-й
    • [с.] 77
   • Членъ 29-й
    • [с.] 78
    • [с. 79]
    • [с. 80]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]