Citation link:
  • Устав на Съюза на българските писатели : Приет от учредителното събрание на 8. септември 1913 год. и утвърден от Министерството на Народното Просвещение с заповед N 1911 от 1. ноември 1913 год.
    • Заглавна страница