Citation link:
Abstract:
Село Казанка. Жители на селото. Ученици от 4 отделение на училището в селото пред паметника на Васил Левски в Карлово.
 
Created:
1934
 
Spatial:
България, гр. Карлово
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Милчо Стоянов Вълков
 
RightsHolder:
Стоян Стойчев
 
Identifier:
F14370387450065
 
Subject:
1930; ученик; паметник; AthPlus