Citation link:
  • В Белград 1897 г. : (Откъслечни бележки) [Ч. 1].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев