Current View
Citation link:
Title:
Нелинейна еволюция на снопове с квази-двумерни и двумерни фазови сингулярности : Автореферат. / Георги Христов Малешков ; Науч. ръководител А. Драйшу.
 
Creator:
Малешков, Георги Христов; Драйшу, Александър Александров науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за получаване на науч. и образователна степен Доктор СУ "Св. Кл. Охридски", Физ. фак., Кат. "Квантова електроника" 2012; Библиогр. с. 43-47; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Оптика, нелинейна.; Квантова електроника.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Малешков, Георги Христов
 
245:
Нелинейна еволюция на снопове с квази-двумерни и двумерни фазови сингулярности :| Автореферат. /| Георги Христов Малешков ; Науч. ръководител А. Драйшу.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 19,7MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
49 с. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на науч. и образователна степен Доктор| СУ "Св. Кл. Охридски", Физ. фак., Кат. "Квантова електроника"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 43-47
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Оптика, нелинейна.| Квантова електроника.
 
700:
Драйшу, Александър Александров| науч. ръководител