Citation link:
  • Добавки и оправки към "Български книгопис за сто години" /Съобщава Н. Начов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора