Current View
Citation link:
Title:
Изследователската общност : Философски и дидактични трансформации на едно понятие от американския прагматизъм в съвременната немска философия (Карл-Ото Апел, Юрген Хабермас) и дидактика на философията : Автореферат / Евелина П. Иванова-Варджийска ; Науч. ръководител Димитър Денков
 
Creator:
Варджийска, Евелина Петрова.; Денков, Димитър Ангелов науч. ръководител
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Съвременна философия) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията" 2014; Библиогр. с. 32; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Философия, съвременна направления и школи.; Философия, съвременна методи на изследване.; Дидактика философия и методология.
 
*** *** ***
 
001:
001148498
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Варджийска, Евелина Петрова.
 
245:
Изследователската общност :| Философски и дидактични трансформации на едно понятие от американския прагматизъм в съвременната немска философия (Карл-Ото Апел, Юрген Хабермас) и дидактика на философията : Автореферат /| Евелина П. Иванова-Варджийска ; Науч. ръководител Димитър Денков
 
260:
София :| 2014.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 567.7 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Съвременна философия)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 32
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Философия, съвременна| направления и школи.| Философия, съвременна| методи на изследване.| Дидактика| философия и методология.
 
700:
Денков, Димитър Ангелов| науч. ръководител