Citation link:
Abstract:
Пленени руски военни след атаката на кота 90.
 
Created:
1.10.1916
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450142
 
Subject:
армейски офицер; войник; война; AthPlus