Citation link:
Abstract:
Георги Кирков (1867-1919). Български политик и профсъюзен деец. Георги Кирков (първи ред, втори отляво) с войници на фронта.
 
Created:
1913
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160251
 
IsFormatOf:
ГК 2 а/24
 
Subject:
политик; Балкански войни; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegkirkov