Current View
Citation link:
Title:
Синтез, химични трансформации и квантово-химични изследвания на кумарини и техни фосфорни аналози : Автореферат. / Елеонора Димова Илиева ; Науч. ръководители Росица Николова, Георги Вайсилов.
 
Creator:
Илиева, Елеонора Димова; Николова, Росица Димитрова науч. ръководител; Вайсилов, Георги Николов науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат за присъждане на науч. и образователна степен "Доктор", науч. спец. Органична химия, шифър 01.05.03 СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Органична химия 2012; Библиогр. с. 39-41; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Фармацевтична химия.; Биологично-активни вещества.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Илиева, Елеонора Димова
 
245:
Синтез, химични трансформации и квантово-химични изследвания на кумарини и техни фосфорни аналози :| Автореферат. /| Елеонора Димова Илиева ; Науч. ръководители Росица Николова, Георги Вайсилов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,91 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
43 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат| за присъждане на науч. и образователна степен "Доктор", науч. спец. Органична химия, шифър 01.05.03| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Органична химия| 2012
 
504:
Библиогр. с. 39-41
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Фармацевтична химия.| Биологично-активни вещества.
 
700:
Николова, Росица Димитрова| науч. ръководител| Вайсилов, Георги Николов| науч. ръководител