Abstract:
Побратимяване на руски и български войници на Добруджанския фронт.
 
Created:
1917
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160020
 
Subject:
войник; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements