Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. Специалност Етнология : Т. 2. / Състав. Веселин Тепавичаров ; Ред. Милата Милчева; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte d'histoire. Studia Ethnologica Resp. ed. Vesselin Tepavicharov
 
Creator:
Тепавичаров, Веселин Иванов състав.; Попнеделев, Тодор Александров ред.; Калинова, Евгения Иванова ред.; Ботева, Диляна Василева ред.; Бонева, Таня Стефанова ред.; Мишев, Тодор Илиев ред.; Стоянов, Борис Кирилов ред.; Пенчева, Елена Ангелова ред.; Баръмова, Мария Георгиева ред.; Милчева, Милета Мирчева ред.; Tepavicarov, Veselin Ivanov ed.
 
Date:
2012 [issued] 2012 [за 2009].
 
Description:
Пълното име на Евгения Калинова е Евгения Иванова Калинова-Яйджиева; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Етнография.
 
*** *** ***
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. Специалност Етнология :| Т. 2. /| Състав. Веселин Тепавичаров ; Ред. Милата Милчева
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte d'histoire. Studia Ethnologica| Resp. ed. Vesselin Tepavicharov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1,36 MB)
 
260:
2012 [за 2009].
 
300:
303 с.
 
500:
Пълното име на Евгения Калинова е Евгения Иванова Калинова-Яйджиева
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Етнография.
 
700:
Тепавичаров, Веселин Иванов| състав.| Попнеделев, Тодор Александров| ред.| Калинова, Евгения Иванова| ред.| Ботева, Диляна Василева| ред.| Бонева, Таня Стефанова| ред.| Мишев, Тодор Илиев| ред.| Стоянов, Борис Кирилов| ред.| Пенчева, Елена Ангелова| ред.| Баръмова, Мария Георгиева| ред.| Милчева, Милета Мирчева| ред.| Tepavicarov, Veselin Ivanov| ed.