Current View
Citation link:
Title:
От благовестие към благовещение : Шест слова за блага вест в рилските сборници на Владислав Граматик и Мардарий Рилски : Автореферат / Камелия Генкова Христова-Йорданова ; Науч. ръководител Искра Христова-Шомова.
 
Creator:
Христова-Йорданова, Камелия Генкова; Христова-Шомова, Искра Владимирова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 2.1. Филология (Бълг. ез. - Старобълг. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. Слав. филологии, Кат. Кирилометодиевистика 2018; Библиогр. с. 44-45, 47; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Старобългарска литература.
 
*** *** ***
 
001:
001153606
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христова-Йорданова, Камелия Генкова
 
245:
От благовестие към благовещение :| Шест слова за блага вест в рилските сборници на Владислав Граматик и Мардарий Рилски : Автореферат /| Камелия Генкова Христова-Йорданова ; Науч. ръководител Искра Христова-Шомова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.193 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 2.1. Филология (Бълг. ез. - Старобълг. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. Слав. филологии, Кат. Кирилометодиевистика| 2018
 
504:
Библиогр. с. 44-45, 47
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Старобългарска литература.
 
700:
Христова-Шомова, Искра Владимирова| науч. ръководител