Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет. т. 6
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicin-Veteinair, t.6
 
Date of Issue:
1930
 
Publisher:
Печатница Художник
 
Type:
Other
 
Description:
Петров, Ст, Радев, Т. Изследване и хигиенична преценка на въздуха в софийските краварници (Подуенски квартал), 1-32; Попов, П. Медицинските растения в миналото и сега, 33-48; Бичев, П. Камчийския кон, 49-78; Начев, Б. Изпитване функцията на бъбреците у кучето, 79-196; Йорданов, М. Изследване върху киселото мляко, 197-242; Краузе, К., Андреев, А. Върху изменения на аортата у бивола, 243-282; Калоянов, А. Интрадермалната туберкулинна реакция и нейното приложение като метод за диагнозиране в борбата с туберкулозата по домашните животни в България, 283-314; Попов, П. Общо върху Anthelminthica и кимографски изследвания върху някои от тях, познати и непознати като такива, 315-330