Citation link:
 • Градинка: Списание
  • Кннижка първа. 1874.
   • стр. [3]
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
  • Книжка трета. 1875.
   • стр. [1]
   • стр. [2]
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
  • Книжка пета. 1875.
   • стр. [1]
   • стр. [2]
   • стр. [3]
   • стр. [4]
   • стр. [5]
   • стр. [6]
   • стр. [7]
   • стр. [8]
   • стр. [9]
   • стр. [10]
   • стр. [11]
   • стр. [12]
   • стр. [13]
   • стр. [14]
   • стр. [15]