Current View
Citation link:
Title:
Сулфонирани метил естери : Адсорбция, мицелообразуване и реология : Автореферат / Вероника Ивайлова Яврукова ; Науч. ръководители Петър А. Кралчевски, Красимир Д. Данов.
 
Creator:
Яврукова-Иванова, Вероника Ивайлова; Кралчевски, Петър Атанасов науч. ръководител; Данов, Красимир Димитров науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Пълното име на авт. Вероника Ивайлова Яврукова е Вероника Ивайлова Яврукова-Иванова; Кор. опис.; Автореферат на дисертация представена за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" [по проф. направление] 4.2. Хим. науки (Физикохимия-Микрокинетика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по Инженерна химия и фармацевтично инженерство 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Естери.
 
*** *** ***
 
001:
001165893
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Яврукова-Иванова, Вероника Ивайлова
 
245:
Сулфонирани метил естери :| Адсорбция, мицелообразуване и реология : Автореферат /| Вероника Ивайлова Яврукова ; Науч. ръководители Петър А. Кралчевски, Красимир Д. Данов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.124 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
52 с. :| с табл., сх. ;| 30 см.
 
500:
Пълното име на авт. Вероника Ивайлова Яврукова е Вероника Ивайлова Яврукова-Иванова| Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| представена за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" [по проф. направление] 4.2. Хим. науки (Физикохимия-Микрокинетика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по Инженерна химия и фармацевтично инженерство| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Естери.
 
700:
Кралчевски, Петър Атанасов| науч. ръководител| Данов, Красимир Димитров| науч. ръководител