Current View
Citation link:
Title:
Гражданска активност в социалните онлайн мрежи : Автореферат / Елена Гришева Димитрова ; Науч. ръководител Светлозар Кирилов.
 
Creator:
Гришева, Елена; Кирилов, Светлозар науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на авт. Елена Гришева Димитрова е Елена Гришева ; Пълното име на науч. ръководител Светлозар Кирилов е Светлозар Кирилов Иванов; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и социална промяна) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2020; Библиогр. с. 30-56; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Гражданско общество.; Социални мрежи.
 
*** *** ***
 
001:
001165996
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гришева, Елена
 
245:
Гражданска активност в социалните онлайн мрежи :| Автореферат /| Елена Гришева Димитрова ; Науч. ръководител Светлозар Кирилов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.437 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
56 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на авт. Елена Гришева Димитрова е Елена Гришева ; Пълното име на науч. ръководител Светлозар Кирилов е Светлозар Кирилов Иванов
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и социална промяна)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 30-56
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Гражданско общество.| Социални мрежи.
 
700:
Кирилов, Светлозар| науч. ръководител