Citation link:
 • Основи на неорганическата химия : Ч. 2. Метали
  • Заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. IV.
   • стр. V.
   • стр. VI.
   • стр. VII.
   • стр. VIII.
   • стр. IX.
   • стр. X.
   • стр. XI.
   • стр. XII.
   • стр. XIII.
   • стр. XIV.
   • стр. XV.
   • стр. XVI.
  • Първа група от периодическата система.
  • Първа фамилия. Литий, Li = 6.94.
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • Натрий, Na = 23.00.
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
   • Калий, К = 39.10
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
   • Рубидий, Rb = 85.45.
    • стр. 48
   • Цезий, Cs 132.81.
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
  • Амониеви соли.
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
  • Фамилия на медта, среброто и златото.
   • Мед, Cu = 63.57.
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
   • Сребро, Аg 107.88.
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
   • Злато, Аu 197.2.
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
  • Втора група от периодическата система.
  • Първа фамилия.
   • Калций, Са = 40.07.
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
   • Стронций, Sr = 87.63.
    • стр. 146
    • стр. 147
   • Барий, Ва 137.37.
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
   • Радий, Ra = 226.0.
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
  • Втора фамилия.
   • Берилий, Be = 9.1.
    • стр. 168
    • стр. 169
   • Магнезий, Mg = 24.2.
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
   • Цинк, Zn = 65.37.
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
   • Кадмий, Cd = 112.40.
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
   • Живак, Hg = 200.6.
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
  • Трета група от периодическата система.
   • Бор, В = 11.0.
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
   • Алуминий, A 27. 1.
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
   • Галий, Ga = 69.9.
    • стр. 261
   • Индий, ln 114.8.
    • стр. 263
    • стр. 264
   • Талий, TI = 204.0.
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
   • Редки елементи.
    • стр. 271
  • Цериева група.
   • Церий, Ce = 140.25.
    • стр. 273
    • стр. 274
   • Лантан, La = Ι39.0.
   • Празеодим, Pr = 140 6.
   • Неодим, Nd = 144.3.
   • Самарий, Sm = 150.4.
  • Итербиева група.
   • стр. 279
   • стр. 280
   • стр. 281
   • Колоидно състояние.
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
    • стр. 286
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
  • Четвърта група на периодическата система.
   • Титан Ti = 48.1.
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
   • Цирконий, Zr = 90.6.
    • стр. 303
    • стр. 304
   • Торий, Th = 232.4.
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
   • Германий, Ge = 72.5.
    • стр. 310
    • стр. 311
   • Калай, Sn = 119.0.
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
    • стр. 321
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
    • стр. 329
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
   • Олово Pb 207.20.
    • стр. 336
    • стр. 337
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • стр. 344
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
  • Пета група от периодическата система.
   • Ванадий, V = 51.0.
    • стр. 354
    • стр. 355
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
   • Ниобий, Nb 93.5.
    • стр. 361
    • стр. 362
   • Тантал, Ta = 181.5.
    • стр. 364
    • стр. 365
  • Шеста група от периодическата система.
   • Хром, Cr 52.0.
    • стр. 368
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
    • стр. 372
    • стр. 373
    • стр. 374
    • стр. 375
    • стр. 376
    • стр. 377
    • стр. 378
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • стр. 384
    • стр. 385
   • Молибден, Mo = 96.0.
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
    • стр. 394
   • Волфрам, W = 184.0.
    • стр. 396
    • стр. 397
    • стр. 398
    • стр. 399
    • стр. 400
    • стр. 401
   • Уран, U = 238.2.
    • стр. 403
    • стр. 404
    • стр. 405
    • стр. 406
    • стр. 407
    • стр. 408
    • стр. 409
    • стр. 410
    • стр. 411
    • стр. 412
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
    • стр. 416
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
    • стр. 420
    • стр. 421
    • стр. 422
    • стр. 423
    • стр. 424
    • стр. 425
  • Седма група от периодическата система.
   • Манган, Мn = 54.93.
    • стр. 427
    • стр. 428
    • стр. 429
    • стр. 430
    • стр. 431
    • стр. 432
    • стр. 433
    • стр. 434
    • стр. 435
    • стр. 436
    • стр. 437
    • стр. 438
    • стр. 439
    • стр. 440
    • стр. 441
    • стр. 442
    • стр. 443
    • стр. 444
    • стр. 445
    • стр. 446
    • стр. 447
  • Осма група от периодическата система.
   • Желязо, Fe = 55.84.
    • стр. 449
    • стр. 450
    • стр. 451
    • стр. 452
    • стр. 453
    • стр. 454
    • стр. 455
    • стр. 456
    • стр. 457
    • стр. 458
    • стр. 459
    • стр. 460
    • стр. 461
    • стр. 462
    • стр. 463
    • стр. 464
    • стр. 465
    • стр. 466
    • стр. 467
    • стр. 468
    • стр. 469
    • стр. 470
    • стр. 471
    • стр. 472
    • стр. 473
    • стр. 474
    • стр. 475
    • стр. 476
    • стр. 477
    • стр. 478
    • стр. 479
    • стр. 480
    • стр. 481
    • стр. 482
    • стр. 483
    • стр. 484
   • Кобалт, Со = 58.97.
    • стр. 486
    • стр. 487
    • стр. 488
    • стр. 489
    • стр. 490
    • стр. 491
    • стр. 492
    • стр. 493
    • стр. 494
    • стр. 495
    • стр. 496
    • стр. 497
    • стр. 498
    • стр. 499
    • стр. 500
    • стр. 501
    • стр. 502
    • стр. 503
    • стр. 504
    • стр. 505
   • Никел, Ni = 58.68.
    • стр. 507
    • стр. 508
    • стр. 509
    • стр. 510
    • стр. 511
    • стр. 512
    • стр. 513
    • стр. 514
    • стр. 515
    • стр. 516
  • Платинова фамилия.
   • Рутений, Ru = 101.7.
    • стр. 518
    • стр. 519
    • стр. 520
   • Родий, Rh = 102.9.
    • стр. 522
    • стр. 523
    • стр. 524
   • Паладий, Pd = 106.7.
    • стр. 526
    • стр. 527
    • стр. 528
    • стр. 529
    • стр. 530
    • стр. 531
    • стр. 532
   • Осмий, Os = 190.9.
    • стр. 534
    • стр. 535
    • стр. 536
    • стр. 537
    • стр. 538
   • Иридий, Jr = 193.1.
    • стр. 540
    • стр. 541
    • стр. 542
    • стр. 543
    • стр. 544
   • Платина, Pt = 195.2.
    • стр. 546
    • стр. 547
    • стр. 548
    • стр. 549
    • стр. 550
    • стр. 551
    • стр. 552
    • стр. 553
    • стр. 554
    • стр. 555
    • стр. 556
    • стр. 557
    • стр. 558
    • стр. 559
    • стр. 560
    • стр. 561
    • стр. 562
    • стр. 563
    • стр. 564
    • стр. 565
  • Общ преглед на VIII група от периодическата система.
   • стр. 567
   • стр. 568
   • стр. 569
  • Строение на молекулните и комплексни химически съединения. Учение на Werner’a за валентността.
   • стр. 571
   • стр. 572
   • стр. 573
   • стр. 574
   • стр. 575
   • стр. 576
   • стр. 577
   • стр. 578
   • стр. 579
   • стр. 580
   • стр. 581
   • стр. 582
   • стр. 583
   • стр. 584
   • стр. 585
   • стр. 586
  • Литература
   • стр. 588
  • Предметен показалец
   • стр. 590
   • стр. 591
   • стр. 592
   • стр. 593
   • стр. 594
   • стр. 595
   • стр. 596
   • стр. 597
   • стр. 598
   • стр. 599
   • стр. 600
   • стр. 601
   • стр. 602
   • стр. 603
   • стр. 604
   • стр. 605
   • стр. 606
   • стр. 607
   • стр. 608
   • стр. 609
   • стр. 610
  • Авторен показалец
   • стр. 612
   • стр. 613
   • стр. 614
   • По-важни забелязани погрешки.
   • стр. 616