• Боjне песме : Поход у стару Србиjу /Чед. М. Шливич.
    • Заглавна страница с инициали на Боян Пенев