Citation link:
Abstract:
Митинг против репарациите в Пловдив.
 
Created:
18.11.1929
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327490612
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1208К; оп. 1; а.е. 535; л. 9.
 
Subject:
митинг; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOeventsdemonstrations