Citation link:
Abstract:
Тъкане на колан с камилски кожички. Майсторите са бежанци от Лозенград, Одринска Тракия и са пренесли занаята си след 1913 г. в Карнобат.
 
Spatial:
Карнобат, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670203
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 2072К, оп. 1, а.е. 338.
 
Subject:
занаяти; бежанец; ръчен труд; EuropeanaPhotography; EUPHOTOethnography