Abstract:
Фео Мустакова в постановка в театър ”Фоли-бержер” в Париж.
 
Creator:
фотоателие ”G. L. Manuel Freres”
 
Created:
1934
 
Spatial:
Париж, Франция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671202
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 980К, оп. 1, а.е. 9.
 
Subject:
театър; актриса; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld