Current View
Citation link:
Title:
Подборът на служители като елемент от стратегическото управление на държавната администрация : Автореферат / Диана Ангелова Дончева ; Науч. ръководител Тодор Танев ; Рец. Александър Иванов Маринов, Катя Иванова Владимирова.; The selection of civil servants as an element of the strategic governance of the state administration Diana Angelova Doncheva
 
Creator:
Дончева, Диана Ангелова; Donceva, Diana Angelova.; Танев, Тодор Александров науч. ръководител; Маринов, Александър Иванов рец.; Владимирова, Катя Иванова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.3. Полит. науки, докторска прогр.: "Публична администрация" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Администрация управление и организация.; Кадри подбор и разпределение.; Държавни служители.
 
*** *** ***
 
001:
001175942
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дончева, Диана Ангелова
 
245:
Подборът на служители като елемент от стратегическото управление на държавната администрация :| Автореферат /| Диана Ангелова Дончева ; Науч. ръководител Тодор Танев ; Рец. Александър Иванов Маринов, Катя Иванова Владимирова.
 
246:
The selection of civil servants as an element of the strategic governance of the state administration| Diana Angelova Doncheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 878.3 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
19 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.3. Полит. науки, докторска прогр.: "Публична администрация"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Администрация| управление и организация.| Кадри| подбор и разпределение.| Държавни служители.
 
700:
Donceva, Diana Angelova.| Танев, Тодор Александров| науч. ръководител| Маринов, Александър Иванов| рец.| Владимирова, Катя Иванова| рец.