Current View
Citation link:
Title:
Жената в българското семейство : (Средата на 40-те - края на 80-те години на ХХ век) Автореферат / Ива Пачаманова Веселинова ; Науч. ръководител Красимир Стоянов.
 
Creator:
Веселинова, Ива Пачаманова; Стоилов, Красимир Стоилов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец., шифър 05.03.14 Етнография (Етнология на съвременността) СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. етнология 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2013
 
Subject:
Жени - положение в семейството история България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Веселинова, Ива Пачаманова
 
245:
Жената в българското семейство :| (Средата на 40-те - края на 80-те години на ХХ век)| Автореферат /| Ива Пачаманова Веселинова ; Науч. ръководител Красимир Стоянов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 412 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
30 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец., шифър 05.03.14 Етнография (Етнология на съвременността)| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. етнология| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2013
 
650:
Жени - положение в семейството| история| България.
 
700:
Стоилов, Красимир Стоилов| науч. ръководител