Abstract:
Димитър Благоев (1856-1924). Български политик. Пртрет на Димитър Благоев.
 
Created:
1886-1887
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160039
 
IsFormatOf:
І 69
 
Subject:
социалистическо движение; политик; 1880; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopledblagoev