Current View
Citation link:
Title:
Българските читалища - между възхвалата и отрицанието : Читалищен мениджмънт в съвременен контекст : Автореферат / Силвена Неделчева Байракова ; Науч. ръководител Георги Вълчев.
 
Creator:
Байракова, Силвена Неделчева; Вълчев, Георги Александров науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Бълг. ч-ще и съвр. политики за култура) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата" 2020; Библиогр. с. 39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Читалища организация България.; Читалища история България.
 
*** *** ***
 
001:
001169290
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Байракова, Силвена Неделчева
 
245:
Българските читалища - между възхвалата и отрицанието :| Читалищен мениджмънт в съвременен контекст : Автореферат /| Силвена Неделчева Байракова ; Науч. ръководител Георги Вълчев.
 
250:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 922.5 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
39 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Бълг. ч-ще и съвр. политики за култура)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 39
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Читалища| организация| България.| Читалища| история| България.
 
700:
Вълчев, Георги Александров| науч. ръководител