Citation link:
Abstract:
Николай Тотев.
 
Created:
1920-1940
 
Spatial:
Дрезден
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450399
 
Subject:
армейски офицер; портрет; AthPlus