Current View
Citation link:
Title:
Годишенъ сборникъ отъ закони на Българското Княжество : Приети отъ IV обикновено Народно Събрание, въ пьрвата му редовна сесия : Официално издание отъ Министерството на правосъдието : [Електронен ресурс]
 
Date:
1885 [issued] 1885
 
Description:
Документът е част от Колекция "Редкии ценни издания"; Електронно копие [София : Библиотека Нов български университет, 2020]
 
Subject:
Право XIX век България; Закони XIX век България
 
Identifier:
205963283; http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/33944
 
*** *** ***
 
001:
205963283
 
024:
205963283
 
040:
BG-SoNBUL
 
080:
34| (094.1)
 
245:
Годишенъ сборникъ отъ закони на Българското Княжество :| Приети отъ IV обикновено Народно Събрание, въ пьрвата му редовна сесия : Официално издание отъ Министерството на правосъдието :| [Електронен ресурс]
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (2 файла)
 
260:
София| Държавна печатница| 1885
 
300:
1 ел. ресурс [367 с.]
 
347:
Текст и изображение| pdf| 28,4  MB
 
500:
Документът е част от Колекция "Редкии ценни издания"
 
506:
Достъп за оторизирани потребители на библиотеката
 
533:
Електронно копие| [София :| Библиотека Нов български университет,| 2020]
 
650:
Право| XIX век| България| Закони| XIX век| България
 
856:
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/33944| Преглед