Current View
Citation link:
Title:
Семиостилистични кодове в романа "Възвишение" на Милен Русков в културен контекст : Автореферат / Мария-Лия Борисова ; Науч. ръководител Гергана Дачева ; Рец. Анелия Василева Петкова, Антония Михайлова Замбова.; Semio-stylistic codes in Milen Ruskov's novel "Summit" in a cultural context Mariya-Liya Konstantinova Borisova
 
Creator:
Борисова, Мария-Лия Константинова; Borisova, Marija-Lija Konstantinova; Дачева, Гергана Кирилова науч. ръководител; Петкова, Анелия Василева рец.; Замбова, Антония Михайлова рец.; Русков, Милен Костов Възвишение
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" [в проф. направление 2.1. Филология, докторска прогр. ( Бълг. ез. - стилистика)] СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. ез." 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Русков, Милен Костов 1966- отделни произведения история и критика
 
*** *** ***
 
001:
001180386
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Борисова, Мария-Лия Константинова
 
245:
Семиостилистични кодове в романа "Възвишение" на Милен Русков в културен контекст :| Автореферат /| Мария-Лия Борисова ; Науч. ръководител Гергана Дачева ; Рец. Анелия Василева Петкова, Антония Михайлова Замбова.
 
246:
Semio-stylistic codes in Milen Ruskov's novel "Summit" in a cultural context| Mariya-Liya Konstantinova Borisova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 463.1 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
33 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" [в проф. направление 2.1. Филология, докторска прогр. ( Бълг. ез. - стилистика)]| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. ез."| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
600:
Русков, Милен Костов| 1966-| отделни произведения| история и критика
 
700:
Borisova, Marija-Lija Konstantinova| Дачева, Гергана Кирилова| науч. ръководител| Петкова, Анелия Василева| рец.| Замбова, Антония Михайлова| рец.| Русков, Милен Костов| Възвишение