Current View
Citation link:
Title:
Някои проблеми на фонологията на тоналните акценти в шведския и техните съответствия в датския и норвежкия : Автореферат / Владимир Чавдаров Найденов ; Науч. ръководител Антония Бучуковска.
 
Creator:
Найденов, Владимир Чавдаров; Бучуковска, Антония Иванова науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", Науч. спец. 05.04.20 Германски езици (шведски език) СУ "Св. Кл. Охридски" 2011; Библиогр. с. 29-31; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Северногермански езици фонетика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Найденов, Владимир Чавдаров
 
245:
Някои проблеми на фонологията на тоналните акценти в шведския и техните съответствия в датския и норвежкия :| Автореферат /| Владимир Чавдаров Найденов ; Науч. ръководител Антония Бучуковска.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 397 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
36 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", Науч. спец. 05.04.20 Германски езици (шведски език)| СУ "Св. Кл. Охридски"| 2011
 
504:
Библиогр. с. 29-31
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Северногермански езици| фонетика.
 
700:
Бучуковска, Антония Иванова| науч. ръководител