Current View
Citation link:
Title:
Ислямският фундаментализъм и американската външна политика в Близкия Изток (1980-2001 г.) : Автореферат / Младен Младенов Манев ; Науч. ръководител Костадин Иванов Грозев
 
Creator:
Манев, Младен Младенов; Грозев, Костадин Иванов науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Нова и съвременна история" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Международни отношения история. САЩ Близък Изток; Фундаментализъм история. Близък Изток
 
*** *** ***
 
001:
001153078
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Манев, Младен Младенов
 
245:
Ислямският фундаментализъм и американската външна политика в Близкия Изток (1980-2001 г.) :| Автореферат /| Младен Младенов Манев ; Науч. ръководител Костадин Иванов Грозев
 
260:
София,| 2017.
 
300:
22 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 223.3 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Нова и съвременна история"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Международни отношения| история.| САЩ| Близък Изток| Фундаментализъм| история.| Близък Изток
 
700:
Грозев, Костадин Иванов| науч. ръководител