Citation link:
Abstract:
Юнкери от военното училище - София на гости на гарнизона в Дупница, на път за Рилския манастир.
 
Created:
1934
 
Spatial:
Дупница, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327490025
 
IsFormatOf:
ДА Кюстендил; ф. 265К; оп. 1; а.е. 22.
 
Subject:
посещение; армейски офицер; войник; училище; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOarmy