Current View
Citation link:
Title:
Регионална геология и геодинамична еволюция на източния Циркум-Родопски пояс, България-Гърция : Автореферат / Николай Георгиев Бонев ; Рец. Иван Загорчев и др.
 
Creator:
Бонев, Николай Георгиев; Загорчев, Иван С.; Дабовски, Христо Николов; Герджиков, Янко Станчев
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за получаване на науч. степен доктор, науч. спец. 01.07.01. Регионална геология 01.07.08 Геотектоника СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Геология, палеонтология и изкопаеми горива 2011; Електронно копие София СУ "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Геология, регионална дисертации Родопи.; Тектоника дисертации Родопи.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бонев, Николай Георгиев
 
245:
Регионална геология и геодинамична еволюция на източния Циркум-Родопски пояс, България-Гърция :| Автореферат /| Николай Георгиев Бонев ; Рец. Иван Загорчев и др.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл:6, 54 МВ)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
54 с. :| с цв. ил., к., диагр. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на науч. степен доктор, науч. спец. 01.07.01. Регионална геология 01.07.08 Геотектоника| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Геология, палеонтология и изкопаеми горива| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Геология, регионална| дисертации| Родопи.| Тектоника| дисертации| Родопи.
 
700:
Загорчев, Иван С.| Дабовски, Христо Николов| Герджиков, Янко Станчев