Current View
Citation link:
Title:
Геопространствен анализ на газови емисии с помощта на БЛС : Автореферат / Павел Цветков ; Науч. ръководител Антон Филипов.; Geospatial analysis of gas emissions with the help of UAV system Pavel Ivanov Tzvetkov
 
Creator:
Цветков, Павел Иванов; Cvetkov, Pavel Ivanov; Филипов, Антон Спасов науч. ръководител
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Картография (Тематично геогр. картографиране - Дистанционни изледвания) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак. 2021; Библиогр. с. 32-40; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Въздух хигиена.; Картография методи на изследване.
 
*** *** ***
 
001:
001179832
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цветков, Павел Иванов
 
245:
Геопространствен анализ на газови емисии с помощта на БЛС :| Автореферат /| Павел Цветков ; Науч. ръководител Антон Филипов.
 
246:
Geospatial analysis of gas emissions with the help of UAV system| Pavel Ivanov Tzvetkov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.210 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
40 с. :| с цв. диагр., табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Картография (Тематично геогр. картографиране - Дистанционни изледвания)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак.| 2021
 
504:
Библиогр. с. 32-40
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Въздух| хигиена.| Картография| методи на изследване.
 
700:
Cvetkov, Pavel Ivanov| Филипов, Антон Спасов| науч. ръководител