Citation link:
 • Зла жена : смѣшно прѣдставленіе въ три дѣйствія
  • [Корица и начални страници]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • [Стихотворение]
   • [с. 5]
  • Дѣйствующитѣ лица
   • [с. 6]
  • Дѣйствіе І
   • Прѣдставленіе І
    • [с. 7]
   • Прѣдставленіе ІІ
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Прѣдставленіе ІІІ
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Прѣдставленіе ІV
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Прѣдставленіе V
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • Прѣдставленіе VІ
    • [с.] 19
   • Прѣдставленіе VІІ
    • [с.] 20
  • Дѣйствіе ІІ
   • Прѣдставленіе І
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Прѣдставленіе ІІ
    • [с.] 24
   • Прѣдставленіе ІІІ
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Прѣдставленіе ІV
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Прѣдставленіе V
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
  • Дѣйствіе ІІІ
   • Прѣдставленіе І
    • [с. 44]
    • [с.] 45
   • Прѣдставленіе ІІ
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Прѣдставленіе ІІІ
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Прѣдставленіе ІV
    • [с.] 53
   • Прѣдставленіе V
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
  • Женско Сьрдце
   • [с. 58]
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • [Задната корица липсва]