Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик.Подсъдимите слушат присъдата на съда. Георги Димитров - крайния вдясно.
 
Created:
23.12.1933
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160170
 
IsFormatOf:
Г ІІ 4389
 
Subject:
политик; съдебен процес; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov