Current View
Citation link:
Title:
Лингвистична осигуреност на електронните библиотеки : Автореферат / Мария Асенова Аврамова ; Науч. ръководител Милена Миланова
 
Creator:
Аврамова, Мария Асенова; Миланова, Милена Миланова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография) СУ "Св. Климент Охридски", Философски фак., Кат. "Библиотекознание, научна информация и културна политика"; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Компютърна лингвистика в библиотеките.
 
*** *** ***
 
001:
001157697
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Аврамова, Мария Асенова
 
245:
Лингвистична осигуреност на електронните библиотеки :| Автореферат /| Мария Асенова Аврамова ; Науч. ръководител Милена Миланова
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.231 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
32 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография)| СУ "Св. Климент Охридски", Философски фак., Кат. "Библиотекознание, научна информация и културна политика"
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Компютърна лингвистика| в библиотеките.
 
700:
Миланова, Милена Миланова| науч. ръководител